Ραδιοφωνικά σποτ Οδηγός Brief

Το βίντεο αφορά στον οδηγό brief της Quarj. Ένα χρήσιμο εργαλείο που φτιάξαμε για να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία συλλογής των στοιχείων για ένα πετυχημένο διαφημιστικό σποτ.