Τel. (+ 30) 2310 94.95.14

Fax (+ 30) 2310 95.34.38

email: info[at]quarj.gr | info[at]quarj.com 

Κ.Καραμανλή- Ψαρών 21 T.K 546 42 Θεσσαλονίκη

Φόρμα επικοινωνίας -Contact Form