Ραδιοφωνικά σποτ και Video Production! Ενα γενικό δείγμα Δουλειάς.
A Generic demo of radio spots and Video production!